Digital produktutveckling

Vi hjälper stora företag arbeta som startups och hjälper startups bygga produkter och strukturer för att skala sin verksamhet. Vi erbjuder konsultation och utveckling inom tre tjänsteområden; Strategi, Design och Teknik.

Strategi

Med utgångspunkt från kundens och användarens behov arbetar vi fram en plan för att nå uppsatt mål.

Vi presenterar vägval och dess effekter för att ha en klar strategi genom projektet. Vi tar fram detaljerna som gör den stora skillnaden och stakar ut vägen till ett lyckat projekt. Tio år av digital affärsutveckling gör att vi kan arbeta effektivt, undvika fallgropar och ta höjd för framtidens möjligheter.

Design

Design handlar om hela användarupplevelsen, där det visuella och det funktionella samverkar.

Vi arbetar användarcentrerat och designar utifrån mätbar data och antaganden baserade på erfarenhet. Vårt fokus ligger alltid på att designa gränssnitt som är visuellt tilltalande, enkla att använda och där funktionalitet kommer i första hand.

Teknik

Vi kan bygga (nästan) vad som helst.

Vi älskar kod. Vi vet också att skönhet kommer från insidan. Det är tekniken bakom som skapar förutsättningarna och bakom tekniken är det människor, som också kallas för utvecklare. Med lång erfarenhet har vi också byggt upp kunskap för att välja den teknik som gör arbetet mest effektivt och skalbart.

Arbetsprocess

Arbetsområden

Med en människocentrerad design- och utvecklingsfilosofi skapar vi produkter som möter användarnas behov.

Strategi

Vi börjar där vi vill sluta, med resultatet. Utifrån kundens och användarens behov arbetar vi fram den plan som är grunden för att nå önskade resultat. Vi sätter upp delmål, går igenom vägval och dess effekter för att ha en klar strategi för projektet. Vi tar fram detaljerna som gör den stora skillnaden och stakar ut vägen till ett lyckat projekt.

UX

Enkelt. Det ska vara enkelt och en upplevelse. Genom att förstå användarbehov tillsammans med god portion erfarenhet kan vi utveckla enastående användarupplevelser.

Visuell design

Med färg och form vill vi skapa design som får användaren att vilja ha mer.

Webbutveckling

Det mest fantastiska med webben är att den är under konstant utveckling. Nya tekniker föds varje dag och gör upplevelsen ständigt bättre. Vi älskar webben och brinner för att skapa de mest omtyckta webbplatserna för alla användare.

Innovation

För oss handlar innovation om att se möjligheter och ständigt arbeta för skapande av alternativ till befintliga lösningar. På så sätt kan vi förnya och skapa nya affärer som inte finns idag.

Augmented Reality

Förstärkt verklighet skapar ytterligare en dimension av upplevelser och information. Vi suddar ut gränserna mellan den digitala världen och den som vi idag uppfattar som den verkliga.

Apputveckling

Vi har arbetat med utveckling av native applikationer för iOS och Android i nära 10 år. Med den erfarenheten och kunskapen har vi byggt en möjlighet att ta alla typer av produktioner till succé

Systemutveckling

Vi vet att skönhet kommer från insidan. Därför bygger vi alla produkter på den vackraste av programkod.